Kierownictwo

Działalnością Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych kieruje dyrektor, powoływany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy zastępcy dyrektora. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy biur.

Kierownictwo:

Dyrektor:  dr n. med. Beata Guzak

Główny Księgowy: mgr Joanna Olszewska

Kierownik Biura Administracyjnego: mgr Julianna Łobodziec

Kierownik Biura Analiz i Kształcenia Podyplomowego: mgr Elżbieta Dudek

Kierownik Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: mgr Agnieszka Janczura

 

 

Opublikowano:  06.01.2021

Zmiana: 14.07.2023