Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej CKPPiP

Aby korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, konieczne jest posługiwanie się odnośnikami umieszczonymi w prawym panelu serwisu. Serwis umożliwia dostęp do informacji, które wymagane są przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Powrót do strony głównej z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest możliwy poprzez kliknięcie ikony BIP znajdującej się w lewym panelu strony głównej BIP lub kliknięcie zakładki Strona Główna w  górnym pasku menu każdej ze stron BIP. Przejście do strony głównej BIP możliwe jest po kliknięciu ikony BIP znajdującej się w prawej części górnego paska menu

Opublikowano: 13.04.2023 o 9:01

Zmiana: 17.05.2023 o 8:50