Dostęp do informacji nie umieszczonej w biuletynie

Informacje nie umieszczone w biuletynie, znajdują się na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:
https://ckppip.edu.pl/