Archiwalne ramowe programy szkoleń specjalizacjnych

Ramowy program bloku ogólnozawodowego dla wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla położnych w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: