Archiwalne programy szkoleń specjalizacyjnych

Programy szkoleń specjalizacyjnych obowiązujących od 07.11.2022 r. do 26.11.2023 r.

Programy szkoleń specjalizacyjnych obowiązujących od 19.04.2022 r. do 26.11.2023 r.

 Programy szkoleń specjalizacyjnych obowiązujących od 19.04.2022 r. do 07.11.2022 r.

 Programy szkoleń specjalizacyjnych obowiązujących od 12.08.2019 r. do 18.04.2022 r.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: