Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 28.03.2023 r.