ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2024

1 lutego 2024

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2024

16 stycznia 2024

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2023

14 lipca 2023

Wybór recenzenta zaktualizowanego programu kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych , w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 marca 2023

Wybór zespołu do aktualizacji programu kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 lutego 2023

Wynajem sali na szkolenie dla organizatorów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych organizowanych w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 lutego 2023

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2023

10 stycznia 2023

19 stycznia 2023

Wynajem sali na szkolenie dla organizatorów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych organizowanych w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 listopada 2022

Wybór recenzenta zaktualizowanego programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek i opracowanych materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu kwalifikacyjnego, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

28 października 2022

Wybór członka zespołu do opracowania materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

28 października 2022

Wybór zespołu do opracowania aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu kwalifikacyjnego oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 października 2022

Wybór zespołu do opracowania aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu kwalifikacyjnego oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 października 2022

Wybór zespołu do opracowania aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu kwalifikacyjnego oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 października 2022

Wybór zespołu do aktualizacji programu kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych i opracowania materiałów dydaktycznych dla całego programu kursu specjalistycznego oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 października 2022

Wybór członka zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu, dla pielęgniarek i materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzenta w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 sierpnia 2022

Wybór przewodniczącego zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzenta, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 sierpnia 2022

Wybór przewodniczącego i członka zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie pielęgniarstwa pulmonologicznego, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzenta, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie edukacji w chorobach układu krążenia, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie pielęgniarstwa pulmonologicznego, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie wsparcia psychologicznego dla pacjenta i jego rodziny, dla pielęgniarek i położnych i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi), dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów, w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 sierpnia 2022

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2022

4 lipca 2022

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2022

8 grudnia 2021

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2021

18 czerwca 2021

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021

13 listopada 2020

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2020

11 sierpień 2020

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2020

3 grudnia 2019

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2019

14 czerwca 2019

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2019

6 czerwca 2019

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2019

15 stycznia 2019