ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji na oprogramowanie do wideokonferencji Microsoft Teams na okres 12 miesięcy lub równoważne

22 maja 2023

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

17 maja 2023

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

17 maja 2023

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski dwóch położnych ubiegających się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

18 kwietnia 2023