ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

4 kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek

20 marca 2024

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek

5 marca 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarza ubiegającego się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

20 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

20 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

20 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

20 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji na oprogramowanie do urządzenia FortiGate 60F

6 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji na oprogramowanie Adobe Acrobat DC Pro (2 licencje) na okres 12 miesięcy

6 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

2 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę blankietów dyplomów uzyskania tytułu specjalisty

2 lutego 2024

Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji na oprogramowanie ESET PROTECT Complete On-Prem na okres 12 miesięcy

23 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji na oprogramowanie TeamViewer na okres 12 miesięcy

18 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2024 roku

16 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania z zakresu BHP i ppoż. należącego do obowiązków Centrum jako pracodawcy

6 grudnia 2023

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

6 grudnia 2023