Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego przeprowadzonego w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 02.03.2021r.