Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2022 r. w Warszawie o godz. 10:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 16.03.2022r