Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeprowadzonego w dniu 22 września 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 23.09.2023 r.