Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeprowadzonego w dniu 4 października2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 05.10.2022r