Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego przeprowadzonego w dniu 17 marca 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 18.03.2022r.