Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących przeprowadzonego w dniu 16 marca 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 17.03.2022r.