Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek przeprowadzonego w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 06.10.2022r