Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego przeprowadzonego w dniu 13 września 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 14.09.2022r