Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przeprowadzonego w dniu 28 września 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 29.09.2022r