Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego przeprowadzonego w dniu 24 września 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 25.09.2023 r.