Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego przeprowadzonego w dniu 27 października 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 30.10.2023 r.