Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego przeprowadzonego w dniu 10 października2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 11.10.2022r