Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 24.04.2023 r.