Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego przeprowadzonego w dniu 8 listopada 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 09.11.2022r