Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej przeprowadzonego w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 04.04.2023 r.