Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego przeprowadzonego w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 31.03.2023 r.