Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 05.04.2023 r.