Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego przeprowadzonego w dniu 27 października 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 28.10.2022r