Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego przeprowadzonego w dniu 21 października 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 21.10.2022r