Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących przeprowadzonego w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 08.03.2023r