Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej przeprowadzonego w dniu 25 października 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 26.10.2022r