Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego przeprowadzonego w dniu 17 października 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 18.10.2022r