Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 24.11.2023 r.