Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 04.11.2022r