Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 24.11.2023 r.