Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przeprowadzonego w dniu 31 października 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 02.11.2023 r.