9 grudnia 2029

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551, z późn. zm.), zwraca się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

Formularz przygotowany jest jako dokument PDF. W celu poprawnego wypełnienia należy wykonać następujące  czynności:

  1. Użyć oprogramowania Adobe Acrobat Reader DC. Oprogramowanie można pobrać ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/;
  2. Pobrać formularz z e-mail lub ze strony internetowej Centrum i zapisać np.: na pulpicie;
  3. Wypełnić, a następnie ponownie zapisać formularz (jeżeli przygotowany formularz  jest niewystarczający do zamieszczenia wszystkich realizowanych szkoleń, należy wypełnić kolejny);
  4. Wypełniony i zapisany formularz, jako załącznik należy przesłać do Centrum wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: ksztalcenie@ckppip.edu.pl

Jeżeli Organizator nie realizował kształcenia w 2022 roku, prosimy o informację wyłącznie drogą elektroniczną na  podany adres e-mailowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Analiz i Kształcenia Podyplomowego, tel.: 22 592 34 62.