28 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

W związku z  wejściem w życie z dniem  1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia  Pracowników Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i  Położnych przedstawia stanowisko dotyczące prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnione z Departamentem Prawnym oraz  Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017r. będzie kontynuowane do chwili  jego zakończenia na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że jeśli Organizator prowadzi kształcenie  na podstawie planów kształcenia oraz haromonogramów, w których wskazał rozpoczęcie kształcenia do dnia 30 czerwca 2017r.,  kontynuuje to kształcenie poza systemem SMK.

Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Oznacza to, że plany kształcenia na  II półrocze, tj. na okres od dnia 1 lipca 2017r. do 31 grudnia 2017r. będą przesyłane przez organizatorów za pośrednictwem SMK. Plany te należy przesłać do dnia 30 czerwca 2017r.

Zamieszczenie planów w SMK, umożliwi zainteresowanym pielęgniarkom i położnym składanie wniosków, o zakwalifikowanie do wybranego rodzaju kształcenia, które to wnioski od dnia 1 lipca 2017r.,  także będą składane za pośrednictwem SMK.

Kolejną czynnością będzie przesłanie harmonogramu kształcenia za pośrednictwem SMK, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia, po uprzednim dokonaniu kwalifikacji uczestników za pośrednictwem SMK.