15 czerwca 2020

Komunikat w sprawie Regulaminu Egzaminu Państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. został podpisany przez Ministra Zdrowia nowy Regulamin Egzaminu Państwowego.

W związku z powyższym Centrum prosi  o zapoznanie się z Regulaminem Egzaminu Państwowego, który znajduje się poniżej a także w kafelku Egzamin państwowy – zakładka Regulamin egzaminu państwowego.