Komunikat obowiązuje od 25 września 2020r

Komunikat w sprawie realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Nie rekomenduje się wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (przy użyciu testów PCR) o charakterze przesiewowym pielęgniarkom i położnym, które zamierzają  odbyć zajęcia praktyczne w podmiotach leczniczych.

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbywać zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu  w kierunku w kierunku COVID- 19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Wykonywanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (przy użyciu testów PCR) nie może być wyznacznikiem i podstawą do podejmowania decyzji o przyjmowaniu ww. osób, celem realizacji zajęć praktycznych.  

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. Wówczas koszt testowania zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.