Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Zamówienia rozstrzygnięte
 • lut 28, 2017

  Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w roku 2017

  Więcej


 • sie 31, 2016

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w zakresie powtórzenia usługi polegającej na zapewnieniu pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

  Więcej


 • sty 13, 2016

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2016

  Więcej