Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru - pielęgniarstwo: ratunkowe, onkologiczne, pediatryczne, neonatologiczne, psychiatryczne, op. paliatywnej, operacyjne, rodzinne dla piel., anestezjologiczne, ginekolog.-położnicze, chirurgiczne

Zamówienia podprogowe
  • gru 9, 2019

    Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarza o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

    Więcej