Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Informujemy, że 16 sierpnia 2019r. (piątek po święcie Wojska Polskiego) Centrum nie pracuje

Zamówienia podprogowe