Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
 • sie 21, 2020

  Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku

  Więcej


 • sie 19, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

  Więcej


 • sie 17, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

  Więcej


 • sie 12, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

  Więcej


 • lip 24, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Więcej


 • lip 22, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

  Więcej


 • lip 20, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

  Więcej