Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
 • lip 24, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Więcej


 • lip 22, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

  Więcej


 • lip 20, 2020

  Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

  Więcej