Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Komunikat z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych zaplanowanych w terminie począwszy od dnia 17 marca 2020r. - więcej informacji w zakładce Komunikaty lub w zakładce Informacje dla zdających

Zamówienia podprogowe