Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zawodowe

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
http://ptp.na1.pl

Polskie Towarzystwo Położnych 
http://www.ptpol.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
http://www.ptpaio.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
http://www.pspe.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
http://pspp.eu

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
http://www.kspms.org

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
http://www.pspo.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
http://www.ptpr.org.pl

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
http://www.pfed.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
http://www.ptps.pl

Sekcja Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
http://www.sptm.org.pl

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
http://www.frpp.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
http://www.ptpop.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
http://www.kspipp.pl

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa
http://smp.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
http://www.ptpa.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych 

http://ptpn.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
http://www.pspipp.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

http://www.osibialystok.pl

Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych

http://www.tpipo.pl/

Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

http://www.ksi.jgora.pl/

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

http://moipip.org.pl/kolegium/index.html

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

http://sed-edu.pl/