Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru: ochrona zdr. prac., piel: epidemiologiczne, psychiatryczne, onkologiczne, internistyczne, ratunkowe, chirurgiczne, geriatryczne, anestezjologiczne, op. paliatywna, op. długoterminowa, rodzinne, operacyjne, pediatryczne, neonatologiczne, ginek.-położnicze

Samorząd zawodowy

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.izbapiel.org.pl

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
http://www.boipip.org.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
http://www.oipip-bp.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
http://www.oipip.bialystok.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
http://www.oipip.bydgoszcz.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
http://www.oipip-chelm.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
http://www.oipipciechanow.com.pl  
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
http://www.oipip.czest.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
http://oipip.elblag.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
http://www.oipip.gda.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie
http://www.oipip.gorzow.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
http://www.oipip.jgora.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
http://www.oipip.kalisz.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
http://www.izbapiel.katowice.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
http://www.sipip.kielce.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
http://www.oipip-koszalin.org
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie
http://www.oipip.konin.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
http://www.moipip.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
http://www.oipip.krosno.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
http://www.oipipleszno.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
http://www.oipip.lublin.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
http://www.oipp.lodz.pl 
 
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.bip.noipip.iap.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
http://www.oipip.olsztyn.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
http://oipip.opole.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
http://oipip.ostroleka.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
http://www.oipip.pila.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku
http://www.oipip.plocknet.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
http://www.oipip-poznan.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
http://www.oipip-przeworsk.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
http://www.orpip.radom.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
http://www.oipip.rzeszow.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
http://oipip.siedlce.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ziemi Sieradzkiej
http://www.oipipsieradz.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
http://www.oipip.slupsk.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
http://www.oipip-suw.osti.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
http://www.sipip.szczecin.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
http://www.oipiptarnow.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
http://www.oipip.torun.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
http://www.oipip.walbrzych.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
http://www.woipip.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
http://www.izbapiel.wloclawek.pl 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
http://www.doipip.wroc.pl
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
http://www.oipip.eu
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
http://www.oipip.zgora.pl