Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 19 457, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Inne przydatne

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek
http://www.icn.ch

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
http://www.efnweb.eu

Światowa Organizacja Zdrowia
http://www.who.int

Magazyn Pielęgniarki i Położnej
http://www.nursing.com.pl

Problemy Pielęgniarstwa
http://www.pp.viamedica.pl

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
Wydawnictwo Tecmedia

http://termedia.pl

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
http://www.pzwl.pl

Służba Zdrowia
http://www.sluzbazdrowia.com.pl

Rynek Zdrowia
http://www.rynekzdrowia.pl

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
http://czelej.com.pl