Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kierownictwo

Dyrektor:  dr n. med. Beata Guzak

Z-ca Dyrektora:   mgr Beata Szlendak

 

Główny Księgowy: mgr Agnieszka Sikora

Kierownik Biura Administracyjnego: mgr Julianna Łobodziec

Kierownik Biura Analiz i Kształcenia Podyplomowego: mgr Elżbieta Dudek

Kierownik Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Kierownik Biura Programów Kształcenia: dr n. o zdr. Elżbieta Rusin-Pawełek