Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Kierownictwo

Dyrektor:  mgr Maria Jolanta Królak

Z-ca Dyrektora:   mgr Beata Szlendak

 

Główny Księgowy: mgr Agnieszka Sikora

Kierownik Biura Administracyjnego: mgr Julianna Łobodziec

Kierownik Biura Egzaminu Państwowego: mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Kierownik Biura Programów Kształcenia: mgr Małgorzata Wojtyło

Kierownik Biura Kształcenia Podyplomowego: mgr Elżbieta Dudek

Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz: mgr Elżbieta Dudek

Główny Specjalista do Spraw Organizacyjnych: mgr Ewa Kiryłowicz

Główny Specjalista do Spraw Kadr: mgr Joanna Niewczas-Jeż

Główny Specjalista: mgr Grażyna Piegdoń