Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru: ochrona zdr. prac., piel: epidemiologiczne, psychiatryczne, onkologiczne, internistyczne, ratunkowe, chirurgiczne, geriatryczne, anestezjologiczne, op. paliatywna, op. długoterminowa, rodzinne, operacyjne, pediatryczne, neonatologiczne, ginek.-położnicze

Specjalizacje
Ramowy program bloku ogólnozawodowego dla wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne:


Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla położnych w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: