Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 19 457, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Specjalizacje
Ramowy program bloku ogólnozawodowego dla wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne:


Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla położnych w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: