Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej - szczegóły w kafelku Komunikaty Informacje

Kursy specjalistyczne
Ramowe programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek

Ramowe programy kursów specjalistycznych dla położnych

Ramowe programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych