Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru - pielęgniarstwo: ratunkowe, onkologiczne, pediatryczne, neonatologiczne, psychiatryczne, op. paliatywnej, operacyjne, rodzinne dla piel., anestezjologiczne, ginekolog.-położnicze, chirurgiczne

Komunikaty
komunikat

sie 6, 2019

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 29 lipca 2019r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła dokument: AKTUALIZACJA CZĘŚCI 3 W MODULE I HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI WE WSZYSTKICH PROGRAMACH SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH opracowany na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r., poz. 576 z późn. zm.).

Zmiana Części 3 modułu I  we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia. 

 

AKTUALIZACJA CZĘŚCI 3 W MODULE I HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI WE WSZYSTKICH PROGRAMACH SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

Beata Guzak 
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny
 

Powrót