Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

Komunikaty
Komunikat

kwi 29, 2019

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie przypomina, że osoby biorące udział w szkoleniach specjalizacyjnych rozpoczętych od 1 lipca 2017 roku, zobowiązane są złożyć wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status „zweryfikowany”. Jeżeli wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia, wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Jednocześnie Centrum zaznacza, że termin składania dokumentów określa § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761), a mianowicie: do 31 maja na sesję jesienną danego roku oraz do 31 października na sesję wiosenną następnego roku. 

  • Beata Guzak
    Dyrektor
    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Pielęgniarek i Położnych

Powrót