Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

Zamówienia rozstrzygnięte
KA.260.1.2019.JN

kwi 29, 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powrót