Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

Komunikaty
Komunikat

gru 11, 2018

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła zaktualizowany program kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek. Ewaluacja programu została przeprowadzona na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.).

Zaktualizowany program kształcenia wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

 

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Powrót